Kvinnorna inom livsmedelsindustrin råkar oftare ut för arbetsolyckor än andra förvärvsarbetande kvinnor. Det visar färsk statistik från Arbetsmiljöverket för år 2008.

[Ur nummer: 10/2009] Arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin har länge varit eftersatt. För att sätta ljus på problemen har Livs genomfört flera arbetsmiljökontroller, den senaste år 2006.
Den visade att inte mycket till förbättringar skett sedan den förra kontrollen genomfördes 2000, konstaterar Thomas Henriksson, arbetsmiljöombudsman på Livs.
* Är du förvånad över den dystra statistiken för 2008 och att kvinnorna inom livsmedelsindustrin toppar olycksstatistiken?
– Både ja och nej. Vi har ett hyfsat samarbete med arbetsgivarna centralt men arbetsgivarna lokalt verkar inte levt upp till våra förväntningar. Arbetsmiljöverkets statistik visar att det finns mycket kvar att göra.
Han påpekar att förbundets arbetsmiljöavtal från 2004, som förbättrats 2007, är ett viktigt redskap för att jobba med arbetsmiljön.
– De rapporter som vi får in visar att avtalet följs och att det tillämpas. Här sker en successiv förbättring men det är inget vi kan se i minskade ohälsotal eller färre skador, inte än i alla fall.
* Vad drar du för slutsats av att kvinnor inom livsmedelsindustrin är så hårt drabbade?
– Kvinnor har arbetsuppgifter som gör att de i högre grad än män råkar ut för både arbetsskador och olyckor, säger han och fortsätter:
– En anledning till att olyckor inträffar är att produktionen är för slimmad. Är man för få som jobbar så löser man problem genom att ta genvägar för att produktionsstörningar inte ska uppstå, man sätter produktionen före sin egen säkerhet.
Han understryker också att det handlar om systemfel. När olyckor inträffar handlar det om att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen inte fungerat.