[Ur nummer: 10/2009] I ett pressmeddelande har Pågen meddelat att företaget har för avsikt att skapa ett nytt distributionsbolag med namnet Pågen Färskbröd.
Tanken är att de säljande chaufförerna i sina bilar ska kunna ta med sig utvalda lokala konkurrenters sortiment eller andra produkter som frukt eller tidningar.
– Att företaget på detta sätt går ut i pressen och talar om vad det ska göra innan det har mbl-förhandlats med oss tycker vi är märkligt, säger Kent Wahlberg, Livs ordförande i klubben på Pågen i Malmö.
Han vet ännu inte vad det kommer att innebära för Livs medlemmar.
Förhandlingarna har ajournerats och kommer att tas upp igen vecka 41.
Ordförande i de säljande chaufförernas intresseförening på Pågen, Mikael Hernström, säger också att han är mycket förvånad.
– Det är mycket allvarligt att vända sig till media innan man informerar sin motpart och sina egna anställda. Jag förstår inget. Vi måste självfallet se en konskvensanalys av det här.
Båda menar att det naturliga hade varit att först inleda ett samarbete med andra parter för att se om det finns något intresse för samdistribution. Därefter kunde frågan om bolagsformen väckas.De säljande chaufförerna på Pågen uppgår till 380 personer.