Flera frågetecken när Region Väst bröt ny mark

Det är första gången som verksamhetsträff hålls i Region Väst. Det är ny mark som bryts. Det är inte helt lätt att utifrån kongressbesluten ta ställning till kommande verksamhet. Inte heller är nomineringsprocessen oproblematisk.

[Ur nummer: 11/2009] Det är fullsatt i konferenslokalen på hotell Opalen i Göteborg. Det är här som Region Väst har sin första verksamhetsträff. De som är inbjudna till mötet är en representant per klubb plus de som sitter i verkställande utskottet samt de valda regionala arbetsplatsombuden. Efter upprop delas deltagarna in i sex grupper för att diskutera kongressbeslut och mål.
Det förs livliga diskussioner i alla skrymslen och vrår. Det bläddras i sammanställningen över kongressbesluten som spänner över många viktiga områden.

Flera kritiska röster
Det framkommer också en del kritik under grupparbetena mot upplägget av verksamhetsträffen. Tiden är begränsad, kl 10-15 är den tid som avsatts för samtliga träffar.
– Jag är kritisk till att vi har så kort tid på oss och att det inte finns några riktigt bra grupprum. Att planera verksamheten för kommande kongressperiod är inget som man gör på en kafferast, säger Annita Asplid från Semper i Laholm.
Flera i hennes grupp håller med.
– Det är stora frågor som vi ska hinna med och det känns stressigt med tid, speciellt när det är första gången. Vi skulle behövt en dag extra. Senare idag ska vi nominera personer till olika förtroendeuppdrag. De ska vara tillfrågade. Men det är inte lätt när man inte vet vilka uppdrag det handlar om, säger Jenny Fredriksson från Karamellpojkarna i Alingsås.
I en annan grupp går diskussionen i vågor om hur målen ska kunna uppnås.
– Det är mycket vackra ord men det gäller att ha mål som är mätbara och även delmål. Samtidigt gäller det att inse att det tar tid innan en ny organisation sätter sig, konstaterar Mikael Rånevik från Diplom-Is.

Olika erfarenheter
Erfarenheterna av fackligt arbete ser också olika ut bland dem som diskuterar den kommande verksamheten. En del har varit aktiva länge medan andra precis börjat engagera sig.
Så ser det även ut bland de nyvalda regionala arbetsplatsombuden. Ett av dessa ombud är Per Lindahl. Han är arbetslös men har varit fackligt aktiv länge, arbetade på Skogaholms bageri i Göteborg fram till nedläggningen och var både aktiv på klubbnivå och på avdelningsnivå.
– För mig betyder denna möjlighet att få delta väldigt mycket. Det känns bra att kunna fortsätta att vara fackligt aktiv fast jag inte längre har ett jobb att gå till, säger han.
Men han är inte nöjd med själva utformningen av mötet. Han tycker att tiden är för snålt tilltagen och underlaget bristfälligt.
– Det finns en del att lära till nästa gång, konstaterar han.
Gezim Novoberdaliu, från Skaraborgs Chark & Fågel, är också regionalt arbets?platsombud. Till skillnad från Per så har han ganska nyligen blivit fackligt aktiv.
– Jag är tacksam över att jag få vara med och lära mig nya saker, säger han.
Hans arbetsplats saknar klubb trots att den är relativt stor med ett 70-tal anställda. Han är den ende som är aktiv, är skyddsombud. Han ville få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet, det var därför som han började engagera sig.
Han har dock insett att det bästa vore om de var fler aktiva.
– Jag hoppas nu att vi ska kunna få igång en klubb. Det skulle företaget tjäna på, säger han.

Viss förvirring
Efter grupparbetena följer redovisningar som dokumenteras. Det görs för att få en samlad bild av vilken verksamhet som deltagarna önskar se framöver, vad som gemensamt bör göras.
Mötet ska, förutom att ta ställning till vilken verksamhet som ska bedrivas under kongressperioden, också hinna med nomineringen till de förtroendeuppdrag som ska väljas av förbundsmötet i november. Det blir till att börja med rätt så förvirrat. Det är inte helt lätt att reda ut hur många förtroendevalda som behövs inom respektive område, dessutom uppstår viss stress på grund av tidsnöd. Vissa har dessutom förberett sig med namn på personer som tillfrågats om de vill bli nominerade, andra har inte gjort det vilket leder till irritation.
– Det är så här demokrati fungerar. Allt blir inte perfekt från början. Det är något som vi får ta med oss till nästa gång, konstaterar Lena O Jenemark, ordförande under mötet och förbundsstyrelseledamot som till vardags jobbar på Dafgård.