”Det känns som jag
kan mitt område, jag har jobbat på fabrik i tio år”

– Visst diskuterar vi politik på jobbet men det är inte så vanligt. Det är mest om det händer något speciellt. I och med att de vet att jag är aktiv så brukar jag få en del pikar, säger Anna Friberg.

[Ur nummer: 11/2009] Hon arbetar som maskinskötare på Semper i Götene. Hon blandar till de torra ingredienser som ingår i barnvälling, gröt och moders-mjölksersättning. Det har hon gjort i snart tio år. Hon beskriver sitt arbete som ganska tungt och dammigt.
– Det är ett vanligt fabriksjobb som inte alltid är så kul men jag har bra arbetskamrater, säger hon.
Hon har arbetat på Semper ända sedan gymnasiet med undantag från ett år då hon arbetade i USA som aupair. Att hon hamnade på Semper var tack vare en tjejkompis som lockade dit henne.
– Jag hade inte tänkt att bli kvar utan planerade att börja plugga. Men så vänjer man sig vid att tjäna pengar. Jag tilltalades inte heller av att bli akademiker, det är svårt att få jobb och antagligen skulle jag tvingats att flytta. Det kände jag inte alls för. Jag trivs här i Götene, här har jag min familj och mina vänner.
Vi sitter på klubbexpeditionen som är inrymd i ett ganska stort rum som tidigare fungerat som förråd. Det skulle kunna vara helt okej om det inte var för en fläkttrumma som låter förskräckligt.
– Vi har sagt till att vi inte kan ha det så här men inget händer. Det är bara att inse att vi måste tjata för att något ska ske, suckar hon.
Det blir en hel del tid som hon tillbringar på expeditionen då hon är sekreterare i fackklubben. Hon är dessutom skyddsombud och engagerad i arbetsmiljöfrågor. Hon har också varit aktiv i avdelningen, på slutet vice ordförande i avdelningsstyrelsen. Under åren har hon skaffat sig viktiga erfarenheter som hon kan bidra med i politiken.
– Det känns som jag kan mitt område, jag har jobbat på fabrik i tio år och också varit fackligt aktiv. Det känns bra att ha denna bas.

Borgerlig regering avgjorde
Det var valutgången 2005 som fick henne att bli politiskt aktiv. Hon hade svårt att förstå hur det kunde gå så illa att det borgerliga blocket vann. Hon beskriver det som ett ganska så brutalt uppvaknande.
– Jag har alltid varit engagerad i politik och följt med vad som händer men det har inte blivit av att jag engagerat mig. Efter förra valet så kände jag mig tvungen att göra något.
Att hon skulle gå med i Socialdemo?kraterna var självklart för henne och något som hon fått med sig hemifrån. Hon berättar att hon blev väl mottagen av Götene arbetarekommun som snabbt såg till att hon som ny medlem kom i väg på olika kurser. Det senaste som hänt är att hon blev nominerad och sedan vald till ombud på partikongressen.
– Vi var två som blev nominerade från Götene arbetarekommun. En erfaren politiker och så jag som inte varit aktiv så länge. Jag fick höra att sannolikheten att jag skulle bli vald var ganska liten.

Stöd från Livs-medlemmar
Men vald blev hon. Det visade sig att många medlemmar i Livs, som också var aktiva i partiet, röstat på henne.
– Jag blev både förvånad och glad, berättar hon.
När vi ses håller hon som bäst på att förbereda sig. Det är mycket att läsa in, framför allt en rejält tjock bunt med motioner, 1 107 stycken.
Hennes förväntningar på kongressen är högt ställda. De frågor som engagerar henne är framför allt
a-kassan och skattesystemet, att det utformas så solidariskt som möjligt.
Hon konstaterar att det tagit tid att lära sig de politiska termerna och begreppen. Hon jäm?för det med motsvarande känsla när hon blev fackligt aktiv.
Hon hoppas nu att det ska vara möjligt att kombinera de två engagemangen.
– Som jag ser det går de fackliga och politiska frågorna in i varandra.
Hon tycker alltså att det finns ett tydligt samband och att det blir allt tydligare ju mer hon engagerar sig.
– Det krävs ett fackligt politiskt samarbete för att vi ska kunna uträtta det vi vill.
Hon berättar att de alltid haft borgerligt styre i Götene kommun och att kommunalrådet är kristdemokrat.
– Vårt mål är att ta över makten i kommunen. Det såg också positivt ut för vår del i den opinionsundersökning som gjordes i våras.
Inför nästa val är hon nominerad till landstinget, region Väst. Hon har också nyligen blivit invald som ersättare i kommunstyrelsen.
– Det är många som rycker i mig. Det är verkligen ingen nackdel att vara relativt ung, kvinna och dessutom ha en facklig bakgrund. Det är många som vill få med mig och det är kul.
Malin Klingzell-Brulin

Namn: Anna Friberg. l Ålder: 31 år.
Yrke: Livsmedelsope?ratör på Semper i Götene.
Fackliga uppdrag: Sekreterare i klubben samt skyddsombud.
Familj: Pojkvän.
Fritidsintresse: Politik, försöker också hinna träna och läser dessutom mycket.
Senaste bok? Gillar deckare. Den senaste hon läst är Först när givaren är död av Anna Jansson.
Ser på TV? Amerkanska serier, som CSI.
Lyssnar gärna på? Pop och rock, gillar Takida.
Lagar gärna? Blomkålsstuvning är en favorit.
Gör om tio år? Förhoppningsvis är jag politiskt aktiv och jag hoppas också att jag skaffat familj.

Fotnot: Kongressen hålls den 28 oktober till den 1 november på Älvsjömässan i Stockholm. Det innebär att kongressen är avslutad när detta nummer når Mål & Medels läsare. Förutom Anna är det ytterligare tre från Livs som valts till ombud: Fredrik Ståhle, Henry Larsson och Johan Löfstrand.