[Ur nummer: 11/2009] Arbetsgivarna överger förhandlingar om nytt bemanningsavtal. Det handlar om en komplettering av villkoren för anställda i bemanningsföretag som regleras sedan tidigare i ett avtal mellan LO och Bemanningsföretagen inom Almega. Från fack och arbetsgivare har det funnits olika uppfattningar om metoden för att fastställa rätt lön för inhyrd personal. Delar av problemet löstes genom Arbetsdomstolens dom i juni i det så kallade Rimecmålet. Denna dom berör dock enbart arbetsplatser där det inte finns någon fast personal att jämföra löneläget med.
LOs förslag på hur det kvarstående problemet skulle lösas, det vill säga hur man fastställer lön för anställda inom bemanningsföretagen och samtidigt ger en bättre förutsägbarhet för bemanningsföretagens kostnader, säger Bemanningsföretagen nej till.
– Det är förvånande att arbetsgivarnas frustration över förhandlingsprocessen leder till att man säger nej till en lösning som ligger i båda parters intresse, säger Håkan Löfgren, ansvarig för bemanningsavtalet på LO.