[Ur nummer: 11/2009] När hungern diskuteras av FNs livsmedelsorgan och andra grupper som arbetar med livsmedelstrygghet glöms för det mesta lantarbetarna bort. Det talas endast om småbrukarna och deras behov. Det är en felaktig fokus.
Ron Oswald, generalsekreterare i IUL, poängterade i ett tal på världslivsmedelsdagen att hälften av dem som jobbar inom jordbruket är anställda. Även om de bara är tillfälligt anställda eller säsongsarbetare med osäkra jobb så har de en arbetsgivare. De här arbetarna har ofta ingen livsmedelstrygghet alls, trots sitt bidrag till världens livsmedelsförsörjning. Deras arbetsvillkor är vidriga.
Att säkra deras livsmedelstrygghet genom att låta dem omfattas av grundläggande mänskliga rättigheter som rätten att tillhöra och företrädas av en fackförening måste bli en hörnsten i alla försök att lösa matkrisen i världen idag. Då kan de här arbetarna bidra till världens livsmedelsförsörjning och dessutom förse sig själva och sina familjer med mat.