[Ur nummer: 11/2009] Ulf Sonesson, forskare på forskningsinstitutet Sik har fått ansvaret att leda en arbetsgrupp om etisk och hållbar livsmedelsproduktion inom ETP som är en europeisk teknologiplattform som syftar till att öka samarbetet mellan näringsliv och forskare.
Sik har deltagit mycket aktivt i detta arbete. Utifrån en svensk nationell plattform har en forskningsagenda för matproduktionen etablerats.
I samarbetet ingår förutom universitetsforskare också representanter från de stora kontrollföretagen inom det globala livsmedelssystemet såsom Uni?lever, Coca-Cola och Nestlé.
Ulf Sonesson säger i ett pressmeddelande att han ska vara med och ge inspel till EU-kommissionen och därmed får en väldigt bra chans att påverka inriktningen på den framtida forskningen.