Livs första förbundsmöte i den nya organisationen

Livs förbundsmöte har fattat beslut om gemensam verksamhetsplan och budget för 2010 samt en avgiftshöjning på tio kronor.

[Ur nummer: 12/2009] Mötet beslöt också säga ja till samordningen inom LO och Facken inom industrin inför avtalsrörelsen 2010.
Den 19 november hölls det första förbundsmötet efter kongressbeslutet att rita om Livs.
Ambitionen var från början att upprätta en verksamhetsplan för hela kongressperioden men så blev det inte på grund av tidsbrist.
– Ambitionsnivån har varit hög ute i regionerna och det är ett bra jobb som gjorts. Att det är första gången vi jobbar på det här sättet är en spännande känsla i sig, konstaterade Eva Karlsson, Livs tredje ordförande.

Inga stora invändningar
Mycket av den verksamhet som regionerna vill genomföra hade fått gehör hos förbundsstyrelsen. Några större invändningar på mötet mot den gemensamma planen och budgeten framkom inte, förutom mot den föreslagna avgiftshöjningen på tio kronor.
En av kritikerna var Anders Hernborg, lokalombudsman i region Väst.
– Jag vill att prioriteringar görs så att avgiften kan förbli oförändrad, sade han.
Detta yrkande fick han dock inte gehör för. Mötet valde att gå på förbundsstyrelsens linje som försvarades av Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande.
– Det här är vad som krävs för att få en budget i balans. När lönerna ökar så ökar även förbundets kostnader, sade han och konstaterade att det var en liten ökning motsvarande en Aftonbladet i månaden och att det gällde att stärka musklerna inför avtalsrörelsen.

400 förtroendevalda
Val förrättades också till de drygt 400 uppdrag som finns ute i regionerna och som löper på ett år i taget.
Som väntat så ställde sig också förbundsmötet bakom både samordningen inom LO och inom Facken inom industrin inför avtalsrörelsen 2010.