[Ur nummer: 12/2009] Rättvisemärkning är inte vägen fram för att förändra situationen för det stora flertalet fattiga jordbrukare. Det kommer Helena Johansson på AgriFood Economic Center fram till i en rapport.
Antalet fattiga jordbrukare är helt enkelt för stort i förhållande till välbärgade konsumenter som kan betala mer för livsmedlen. 880 miljoner fattiga i u-länderna och 1,5 miljoner anslutna till Fairtrade är för lite. Högre inkomster på landsbygden kan istället nås genom förbättrad produktivitet i jordbruket. Det kräver inhemska åtgärder.
Helena Johanssons slutsats blir att Rättvisemärkts tanke helt enkelt är dålig. Den låser fast jordburkare till en viss gröda med minimipris och social premie. Det hindrar strukturomvandling mot färre, större och mer produktiva gårdar.