[Ur nummer: 12/2009] Samarbetet mellan de nordiska fackförbunden inom livsmedelsindustrin sker inom Nordiska Unionen. En grupp har bildats inom ramen för detta samarbete för att se över löner, arbetsvillkor och anställningsförhållanden inom köttindustrin. Flera företag agerar i flera nordiska länder. Mikael Löthén på Livs blir svensk kontaktperson.