[Ur nummer: 01/2010] I början av november dömdes Abba Seafood AB av Uddevalla tingsrätt att betala 300000 kronor i företagsbot efter en svår arbetsolycka. Såväl åklagaren som företaget har nu överklagat domen till hovrätten, där målet kan bli vägledande för hur storleken på företagsböter ska bestämmas.
Luciadagen 2007 skadade en ung operatör vänsterarmen i en oskyddad fiskrensningsmaskin på Abba Seafoods anläggning i Kungshamn.
Uddevalla tingsrätt var kristallklar när den i sin dom sammanfattade företagets agerande: Olycksrisken har varit högst förutsägbar. Företaget har haft rimliga möjligheter att åtgärda olycksrisken och åtgärder borde ha vidtagits långt tidigare. Abba Seafood har överklagat, och kräver att hovrätten helt undanröjer tingsrättens dom. Även kammaråklagare Magnus Clase har överklagat domen. Han vill att företagsboten ska höjas till 500 000 kronor.
Åklagaren konstaterar att den lagändring som genomfördes 1 juli 2006 innebar att företagsboten kom att inta en mer central roll i sanktionssystemet vid brott i näringsverksamhet.
Ändringen har inneburit ett systemskifte i riktning mot en ökad och effektivare användning av företagsböter, men det har efter reformen inte utvecklats någon fastare domstolspraxis för hur storleken på företagsboten ska beräknas, påpekar åklagaren. Tanken är nu att hovrätten för Västra Sverige ska hjälpa till med att etablera en sådan praxis.