Packmaskin fick gå fast strömbrytaren var trasig

En kvinnlig charkuterist på Bernd’s Chark AB skadade vänster hand svårt i en förpackningsmaskin som för tillfället saknade skydd. Nu har företagets ägare dömts till 50 dagsböter för arbetsmiljöbrott, och företaget ålagts en företagsbot om 100000 kronor.

[Ur nummer: 01/2010] Familjeföretaget Bernd’s Chark AB i Ucklum strax utanför Stenungsund förädlar kött och levererar till grossister.
Förra sommaren skulle en maskin för vakuumförpackning kompletteras med en etikettutrustning. För att montera den nya utrustningen måste ett befintligt skydd tas bort och ändras. Skyddet var försett med magnetbrytare som bröt strömmen och stannade maskinen när locket togs bort.
Den servicetekniker som engagerats för ombyggnaden av maskinen hade inte hunnit få det nya skyddet färdigt. Det passade på maskinen, men saknade magnetbrytare. Ägaren/chefen lät ändå maskinen gå kvar i produktion.

Skar in i handen
När plasten i förpackningsmaskinen trasslade sig, och en kvinnlig charkuterist lyfte bort skyddslocket för att rätta till felet visste hon inte att säkerhetsbrytaren på locket var bortkopplad. Plötsligt gick maskinen igång och kniven som ska skära av plasten skar in i hennes vänstra hand.
Arbetskamraterna hjälpte henne loss, lindade in handen i papper och tillkallade ambulans. Tummen var då i det närmaste helt avskuren.
Hon har opererat handen flera gånger, och var sjukskriven fem månader efter olyckan. Fingrarna är fortfarande inte helt böjbara, och tummen är stel. Sedan mars i år är hon dock tillbaka i arbete på heltid.
Företagets ägare åtalades för arbetsmiljöbrott. Enligt åklagaren hade mannen medvetet använt förpackningsmaskinen i produktion utan inkopplade säkerhetsbrytare. Han hade heller inte i tillräcklig utsträckning informerat personalen om att maskinens säkerhetsbrytare inte fungerade, och de risker som därmed förelåg vid arbete med maskinen.
Åklagaren ansåg dessutom att företaget skulle åläggas en företagsbot om 500000 kronor.
Ägaren nekade till brott, och företaget bestred åklagarens talan om företagsbot.
Uddevalla tingsrätt konstaterar att ägarens beslut att hålla förpackningsmaskinen i produktion utan fullt fungerande skydd hade inneburit ett medvetet risktagande: ”Hans åtgärd att muntligen informera den personal som fanns tillgänglig har uppenbarligen inte varit tillräcklig. Åtgärden att låta maskinen vara i produktion i det skick den var hade krävt helt andra insatser i form av muntliga och skriftliga instruktioner och varningsskyltar för att han skulle anses ha gjort vad som kunnat krävas för att förebygga olycksfall”.

Kunde förutses
Ägaren hade kunnat förutse den olycka som inträffade, hävdar tingsrätten, och det har inte framkommit något tungt vägande skäl för honom att inte ta maskinen ur drift eller vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder.
Därför döms han till 50 dagsböter för arbetsmiljöbrott, medan Bernd’s Chark AB åläggs företagsbot om 100 000 kronor. Domen har vunnit laga kraft.