[Ur nummer: 01/2010] LO-distriktet i Stockholm har tillsammans med Närverket för Gemensam Välfärd startat en budkavlekampanj som riktar sig till alla politiska partier. Den ska rulla över landet, uppsöka partierna.
Budkavlen ställer bland annat kravet att skattepengar ska användas till välfärd.
Mer information finns på www.gemensamvalfard.se.