[Ur nummer: 01/2010] Den tvist som varit på Kavli i Stockholm om de oorganiserades löneuppgifter har löst sig efter central förhandling.
Samtliga anställda, ett 60-tal personer, har nu fått 2009 års löneökning.
Dessutom har en Livs-klubb bildats på arbetsplatsen och styrelsen går en studiecirkel för att lära sig grunderna i fackligt arbete. Ett nytt lönesystem ska förhandlas fram till 1 april 2010.
– Den största vinsten med det lokala lönesystemet är att medlemmarna på Kavli nu kommer att veta vad deras lön baserar sig på. Det visste de inte innan, säger Livs förbundsombudsman Solweig Larsson som fört förhandlingar på central nivå.
Att Livs och arbetsgivarföreningen Li lyckats komma överens på Kavli innebär inte att tvisten om de oorganiserades löneuppgifter är löst, konstaterar Solweig Larsson och fortsätter:
– Problematiken kvarstår. Vi måste få tillgång till samtligas löneuppgifter för att veta hur lönen fördelas. Frågan är ännu inte löst. Den kommer bli en del av 2010 års avtalsrörelse.