Arbetsmiljöinspektionen kräver riskanalys och utbildning

På Arla i Kallhäll lades i december ett skyddsombudsstopp på en ny produktionslinje för så kallade takåsförpackningar med skruvkork.

[Ur nummer: 01/2010] Hur många personer som är berörda av stoppet är svårt att säga eftersom driften ännu inte tagits i fullt bruk.
Huvudskyddsombudet Raymond Staedel hade begärt att en riskanalys skulle göras enligt maskindirektivet och att personalen på den nya linjen skulle få utbildning, samt att hela linjen skulle CE-märkas. Inom EU är CE-märkning ett enhetligt system för att visa att en produkt uppfyller de väsentliga kraven på säkerhet, hälsa och miljö.
Raymond Staedel hade haft dialog med arbetsgivaren i samverkansgruppen och fört fram kritiken muntligt innan stoppet lades. Genom stoppet blir det Arbetsmiljöverket som får avgöra när produktionen får börja. Stoppet gäller inte maskinleverantörens egen personal.
– Arla Foods är nog varken sämre eller bättre än andra på att följa maskindirektivet. Det normala är att ingen kräver det, säger Raymond Staedel.
Arbetsmiljöinspektionen gav honom rätt. Driftinskränkningen ligger kvar till början på januari. Under tiden ska företaget göra riskanalys och ta fram en plan för utbildning samt CE-märkning.