[Ur nummer: 03/2010] Om man har ett fackligt förtroendeuppdrag och förlorar jobbet kan det leda till en ekonomisk smäll. Man får inte räkna in den fackliga tiden i sin a-kassa. Det här är ett stort problem för fackligt aktiva som jobbar på företag där det kan komma uppsägningar.
Enligt tidningen Handelsnytt vill Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, mjuka upp reglerna. Myndigheten vill se en ny bestämmelse där vissa fackliga och politiska förtroendeuppdrag jämställs med förvärvsarbete. Det gäller till exempel fackligt förtroendeuppdrag utanför den egna arbetsplatsen med ersättning för förlorad arbetsförtjänst. IAF tycker att det ligger i samhällets intresse att människor är engagerade. Den borgerliga regeringen, som skapade problemet genom att ändra reglerna, ska titta på IAFs förslag.