[Ur nummer: 03/2010] Ica fortsätter att gå bra. Under förra årets sista kvartal uppgick vinsten till 850 miljoner kronor. Det är en ökning med nästan 105 procent jämfört med samma period 2008.
Ica fortsätter att ta marknadsandelar trots ökad konkurrens från lågpriskedjorna Lidl och Netto.
Ica har nästan 52 procent av matmarknaden.