[Ur nummer: 03/2010] Den ekonomiska krisen håller på att rasera välfärden i flera EU-länder. Allvarligast är situationen just nu i Grek?land och Spanien, där det råder massarbetslöshet och krav ställs på sänkta löner och höjd pensionsålder till 67 år.
Livsmedelsarbetarnas globala federation, IUL, har länge pekat på den ohållbara maktbalans som ligger bakom den ekonomiska krisen. Under ett par decennier har finansiella aktörer tillåtits att bestämma agendan. Spekulationsfonder har fått ställa krav på allt högre avkastning på kapital, uppåt 25-30 procent, och det har i sin tur påverkat de stora företagen, som genomfört uppköp, nedskärningar och besparingar för att frigöra likvida medel som betalats ut till aktieägare och företagsledningar, som därefter drivit på spekulationen ett varv till. Börsen har slagit rekord, men nödvändiga investeringar i forskning, utveckling och kvalificerade jobb har uteblivit.
Europeiska socialdemokratiska partiet, ESP, lanserar nu en kampanj för en genomgripande reform av finanssystemet i Europa. Kampanjen heter Européer för ekonomisk reform och syftar till att skapa opinion för ett genomgripande reformprogram för att ta itu med krisen på de oreglerade finansmarknaderna.
Bland kampanjens viktigaste inslag märks krav på omfattande restriktioner för spekulationsfonder, konkreta åtgärder mot skatteparadis, införande av en omfattande skatt på finanstransaktioner samt ett avsevärt större demokratiskt inflytande över besluts?processer och institutioner för reglering och kontroll.
IUL står bakom förslagen som godkänts av ITUC, EFS och andra internationella fackföreningar.