Vad ska de inhyrda göra om det blir konflikt? Deras avtal, bemanningsavtalet, löper inte ut den sista mars, för dem råder fredsplikt, men de kan som uthyrda hamna hos kundföretag som är uttagna i konflikt.

[Ur nummer: 03/2010] Gerald Lindberg, Livs andre ordförande, konstaterar att det i detta fall inte är någon skillnad mellan bemannings- och entreprenadföretag.
– Arbetsuppgifter på företag inom vårt avtalsområde som vi lagt i blockad får de anställda hos bemanningsföretag inte befatta sig med. De får inte användas för att kringgå effekten av vår stridsåtgärd.
Livs kommer med hjälp av den fasta, direktanställda, personalen att kringskära de arbetsuppgifter som bemannings- eller entreprenadföretag utför.
Han ger ett exempel. Om inhyrda används för att köra ut dricka kommer det inte att finnas någon dricka på lastkajen att köra ut. Med andra ord det finns inga arbetsuppgifter att utföra. Går den inhyrde själv in och hämtar varorna är det strejkbryteri.
– Strejkbryteri är något som vi ser oerhört allvarligt på. Om ett bemanningsföretag agerar som strejkbrytare kommer vi att vidta mycket kraftfulla åtgärder. En inhyrd får under en konflikt inte göra andra arbetsuppgifter än dem han har gjort tidigare. Han får varken befatta sig med så kallat ”smittat gods” eller ”smittat arbete”, säger Gerald Lindberg.
Det här innebär i praktiken att de anställda i bemanningsföretagen under en konflikt inte kommer att ha något jobb. De kommer inte att bli uthyrda. Därmed hamnar de på bemanningsavtalets garantilön.
Det finns också en möjlighet att Livs begär sympatiåtgärder från det fackförbund som har organisationsrätten vid bemanningsföretagen. I det fallet gäller samma villkor som för alla anställda. Den – och bara den – som är medlem i facket får konfliktersättning.