Livs: ”Med våra krav går vi i takt med Europa”

Det återstår inte mer än en månad tills Livs avtal löper ut. Vid den här tiden brukar förhandlingarna vara i full gång. Så är inte fallet i årets avtalsrörelse. Parterna står lika långt ifrån varandra idag som i december när kraven utväxlades.

[Ur nummer: 03/2010] Det återstår inte mer än en månad tills Livs avtal löper ut. Vid den här tiden brukar förhandlingarna vara i full gång. Så är inte fallet i årets avtalsrörelse. Parterna står lika långt ifrån varandra idag som i december när kraven utväxlades.
Historiskt sett är årets avtalsrörelse den största någonsin. Kollektivavtal för 3,3 miljoner anställda ska omförhandlas under 2010 och många av avtalen löper dessutom ut sista mars. Samtidigt har sällan förhandlingarna gått så trögt som denna gång.
Frågan är om de opartiska ordförandena kan få igång förhandlingarna. Nu inleds nämligen opo-månaden för Livs och flera andra förbund. Så kallas månaden innan avtalet löper ut, och det är då de opartiska ordförandena träder in för att underlätta en uppgörelse.
– Det är bara att hoppas att de kan få fart på förhandlingarna. Som det varit hittills har det inte gått. Vi vet i dagsläget inte vad vår motpart vill. Vi har fått ett papper med krav men inte någon precisering av vad som avses, berättar Gerald Lindberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarig.

Oenighet om mycket
Han tycker att det är olyckligt. När det är dags för de opartiska ordförandena brukar parterna ha kommit en bra bit på väg. De brukar ha diskuterat igenom kraven och kommit fram till acceptabla lösningar. Det stora tvisteämnet som brukar återstå är pengafrågan.
– Det är ovanligt att det är så mycket kvar som det är nu. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Vad jag förstått går det trögt för de andra förbunden också. Det verkar genomgående så att arbetsgivarna sitter och passar.
* Väntar de olika arbetsgivarorganisationerna ut varandra?
– Det verkar nästan så eller så får de inte göra upp för Svenskt Näringsliv. Det märks att de pratat sig samman och att Svenskt Näringsliv dikterar villkoren.
* Varför?
– Arbetsgivarna hoppas väl att finanskrisen ska kunna användas för att vänta ut oss och få till ett nollavtal. Men den taktiken är dömd att misslyckas. Livsmedelsindustrin är inte påverkad av den finansiella krisen, produktionen har ökat jämfört med i fjol.
Han påpekar att det har rört på sig i länder som Tyskland och Danmark där avtal nyligen träffats på nivåer jämförbara med vad facken i Sverige kräver.
– Det visar att vi lagt oss ganska rätt och att våra krav innebär att vi går i takt med de länder som vi brukar jämföra oss med.
Livs kommer med andra ord inte att acceptera ett nollavtal och inte heller gå med på arbetsgivarnas krav på lokala löneförhandlingar utifrån bärkraft och under fredsplikt.
Förutom löneökningar på 2,6 procent kräver Livs att en rad viktiga frågor blir lösta innan ett avtal undertecknas. Hit hör problemet med att vissa arbetsgivare använder inhyrda för att kringgå lagen om anställningsskydd.
– Det finns ett starkt stöd ute bland medlemmarna för att lösa denna fråga. Det här är något som kan drabba vem som helst när som helst oavsett anställningstid. Till och med arbetsmarknadsminister Littorin har sagt att han vill se en lösning i avtalsrörelsen på detta problem.
Hittills har Livs förhandlingsdelegation varit inkallad två gånger för att få information om förhandlingsläget. Förbundets ledning har inte haft mycket att berätta trots att man träffat motparten 3-4 gånger.
* Vad händer om det fortsätter lika trögt som nu?
– Då går vi rakt in i en konflikt. Det finns för många olösta frågor som vi inte kommer att hinna med förrän avtalet löper ut den 31 mars.

”Konflikt inget önskvärt”
Han understryker att konflikt inte är något som förbundet önskar. Det blir dyrt för alla inblandade. Hans förhoppning är att förhandlingarna ska komma igång och att det ska vara möjligt att nå en uppgörelse.
Det som gör honom extra bekymrad är om Handels gör upp före industrin. För att sätta tryck bakom sina krav är det taktiskt att varsla till påsk vilket är möjligt då Handels avtal löper ut sista mars.
– Det finns risk för att Handels gör upp om betydligt högre nivåer än vad industrin tål. Det kan i sin tur leda till ökad arbetslöshet inom industrin samt att industrins lönenormerande roll blir ifrågasatt och därmed också industriavtalet.
Fotnot: De opartiska ordförande, som bistår Livs och Li, är Gunnar Björklund och Gun-Sofie Rautiala.