Livs utvidgar varslet inom livsmedelsindustrin. Det sker efter att Livs tagit del av ett dokument där motparten Livsmedelsföretagen, Li, uppmanar sina medlemsföretag till strejkbryteri.

[Ur nummer: 03/2010] -Det är en mycket grov provokation och påminner om arbetsgivarfasoner från 1800-talet, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.
 I dokumentet som Li skickat ut till medlemsföretagen uppmanas dessa att låta oorganiserade jobba över samt låta tjänstemän utföra ”arbetarsysslor” under den blockad som Livs tidigare varslat om. Denna gäller övertidsarbete, nyanställning samt utökad bemanning. 
 Livs strejkvarsel som lagts idag den 25 mars omfattar sju arbetsplatser. Det är cirka 2 000 medlemmar som kommer att tas ut i strejk onsdagen den 7 april klockan 12.00 om inte avtal träffats innan dess.
 -Vi vill förhandla fram ett rimligt avtal till våra medlemmar. Ett avtal som omfattar löneökningar, rimlig avtalslängd och en lösning på problemet att arbetsgivare kan runda de anställdas företrädesrätt i LAS, säger Hans-Olof Nilsson.
Livs har presenterat ett förslag till lösningar för sin motpart.
-Men de är totalt ointresserade och tydligen helt i händerna på Svenskt Näringsliv, säger Hans-Olof Nilsson.
 
De arbetsplatser som är uttagna i strejk från den 7 april är:
Atria/Lithells i Sköllersta
Milko i Sundsvall
Spendrups Bryggeri i Grängesberg
Kraft Foods/Marabou i Upplands Väsby
Gunnar Dafgård AB i Källby
Pågen AB i Malmö och Göteborg
 
Livs tidigare varsel om blockad mot övertidsarbete, nyanställning samt utökad bemanning omfattar 20 000 medlemmar och gäller också oorganiserade. Det träder i kraft på skärtorsdag den 1 april klockan 12.00.