Boktitel: Jämlikhetsanden
Författare: Richard Wilkinson och Kate Picket Karneval förlag 2010

The Spirit Level, som den heter på originalspråket, har sedan den utkom 2009 gjort ett formidabelt segertåg över världen. Den utkom nyligen på svenska och även här har vi blivit många som pratar om ”Boken” med nästan samma iver som nyfrälsta livets-ordare babblar bibeln.

[Ur nummer: 04/2010] Sida upp och sida ner presenterar författarna forskning och statistik som bevisar att ojämlikhet leder till ett sämre samhälle. Ojämlikheten drabbar inte bara de fattiga utan alla. Graden av ojämlikhet påverkar hur vi mår psykiskt och fysiskt, hur länge vi lever, hur utbredd fetman är, graden av tillit mellan människor, andelen tonåringar som föder barn, hur mycket våld och kriminalitet som finns och en rad andra samhälleliga och sociala problem. Sammanlagt 29 olika samband mellan ojämlikhet och olika typer av problem blottläggs.
Det är sannerligen hårdvaluta i en tid där vi ständigt matas med nyliberalernas lovsång till egoismen. En viktig poäng i boken är att författarna slår hål på myten om att det inte spelar någon roll om de rika får mindre bara de fattiga får mer. Deras svar, att en minskning av inkomstojämlikheten i ett samhälle gynnar nästan alla i samhället, bevisas empiriskt.
Högerns attacker mot Jämlikhetsanden har inte låtit vänta på sig. Exempelvis har Skattebetalarnas förening blixtsnabbt låtit publicera skriften Jämlikhetsbluffen där man försöker blanda bort korten genom att använda ett annat mått på ojämlikhet, nämligen OECDs. Trots att man letat reda på en annan mätmetod lyckas man bara visa på ett annat resultat när det gäller ett undersökt område, nämligen förväntad livslängd. Wilkinson och Pickets mått på ojämlikhet mellan länder har räknats fram av FN och bygger på förhållandet i inkomst mellan de 20 rikaste procenten och de 20 fattigaste.
Ett annat försök att förvirra debatten har varit att göra irrelevanta jämförelser. Exempelvis har olika cancersjukdomar jämförts med graden av ojämlikhet i ett samhälle. Eftersom dessa sjukdomar ofta saknar klassdimension så är det inte märkligt att sambandet saknas. Den som vill fördjupa sig i det statistiska materialet eller läsa mer om den uppmärksamhet Jämlikhetsanden väckt över hela världen rekommenderas att besöka www.equalitytrust.org.uk.
Jämlikhetsandens betydelse för den demokratiska vänsterns självförtroende och hela den politiska debatten kan knappast överskattas. Det här är en bok som har kraften att förändra världen. Läs!