[Ur nummer: 04/2010] På Lunds tekniska högskola finns en tvåårig livsmedelsteknisk utbildning på campus Helsingborg. Den som utbildar sig där kan bland annat arbeta som livsmedelsinspektör, hygienansvarig, produktutvecklare och livsmedelstekniker. Kravet för att bli antagen på utbildning är att man arbetat med livsmedelshantering inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik eller storhushåll- och restaurangsektorn i minst 2 år.
Utbildningen omfattar fyra terminer om totalt 120 högskolepoäng och organiseras som tolv kurser inom olika ämnesområden och avslutas med ett större examensarbete. De teoretiska studierna varvas med laborationer och projektarbeten. Vissa projekt görs i samarbete med företag.
Tidigare fanns ett förmånligt bidrag till studenterna som har tagits bort. För dem som har fru/man och barn har det lett till en tuffare ekonomisk situation. Många kan ändå ordna det genom att jobba extra på lediga dagar.
Varje år är det cirka 25 studenter som utbildar sig. En enkätundersökning som håller på att sammanställas med tidigare studenter visar att de är eftertraktade inom branschen och att de flesta får bättre och mer välbetalda jobb.