[Ur nummer: 04/2010] Livsmedels- och jordbruksföretag som alltmer dominerar det globala livsmedelssystemet måste också följa den internationella människorätten. Enligt denna måste de i sin verksamhet försäkra sig om att de inte bryter mot alla människors rätt till mat.
I en ny rapport riktar FNs specialrapportör för rätten till mat, Olivier De Schutter, en rad starka rekommendationer till företagen.
En av utgångspunkterna i rapporten är att drygt hälften av de svältande i världen är matproducenter – lantarbetare och småbönder – och att förverkligandet av rätten till mat förutsätter aktiva insatser inuti själva livsmedelssystemet för att hantera industrijordbrukets olika konsekvenser (uppköpare, förädlare, detaljister).
Olivier De Schutter föreslår bland annat att internationella ramavtal ska förhandlas fram med ”globala fackföreningar som för att vara effektiva måste värna arbetstagarnas grundläggande rättigheter genom hela försörjningskedjan och omfatta inte endast den personal som är anställd direkt hos de transnationella företagen, utan även personalen hos deras leverantörer, kontraktsodlare eller samarbetspartners.”
Olivier De Schutter har tidigare uttalat sig kritiskt mot Carl Bildt och den svenska regeringen för att den inte ratificerat tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som ger individer möjlighet att få sin sak prövad av FN-systemet om till exempel deras rätt till mat, hälsa eller utbildning kränks.