– Vi uppmanar inte till strejkbryteri. Vi har gett sedvanlig rådgivning till våra medlemsföretag som går ut på att de oorganiserade kan arbeta som vanligt, säger Anna Nordin, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen, Li.

[Ur nummer: 04/2010] Hon betonar ordet ”kan”. Med det menar hon att det är upp till de oorganiserade själva att avgöra om de vill arbeta eller inte under en konflikt.
– De får ju inte ersättning från facket om de strejkar så det är viktigt för dem att veta att de kan arbeta.
Hon menar att de oorganiserade kan utföra övertidsarbete, även om Livs förklarat det i blockad, bara de inte utför ett sådant övertidsarbete som skulle ha gjorts av en organiserad arbetare.
*Hur ser ni på Livs varsel?
– Vi anser att de oorganiserade själva måste få ta ställning.
Vad gäller tjänstemännen hänvisar hon till deras arbetsskyldighet under konflikt som regleras i tjänstemannaavtalet. Hon tycker att det är beklagligt att Livs har varslat om stridsåtgärder och menar att det strider mot industriavtalet.
– Industriavtalet är uppbyggt på att parterna ska förhandla hela den så kallade opo-månaden. Sedan ska varsel läggas.
Li:s inställning är att det ska var möjligt att träffa en överenskommelse innan livsmedelsavtalet slutar gälla den 31 mars.