Avtal inom livsmedelsindustrins område som det fortfarande pågår eller återstår att förhandla om:

[Ur nummer: 05/2010] * Vin & Sprit
* Kaffe och kryddor
* Kvarnavtalet
*Tobaks
* Wasa OLW
* Tunnbrödsavtalet
* Spisbrödsavtalet
* Sötvaruindustrin

Dessa avtal brukar traditionellt hamna på liknande villkor och lönenivåer som Livsmedelsavtalet.