Arbetarrörelsens forskarnätverk bildades för drygt två år sedan för att skapa en mötesplats för främst doktorander och forskare som vill bidra till arbetarrörelsens idédebatt. Man vill sprida kunskap om pågående forskning och aktuell akademisk debatt.

[Ur nummer: 05/2010] Kajsa Borgnäs, ordförande för S-studenter, och en av medlemmarna i nätverkets styrgrupp sa så här när verksamheten först presenterades i februari 2008:
– Det finns så otroligt mycket dags?politiskt och arbetarrörelserelevant forskning på våra universitet. Mycket av den socialdemokratiska politiken har stöd i forskningen, men vi är inte alltid så bra på att föra fram de akademiska argumenten för vår politik. Samtidigt bör socialdemokratin vara öppen för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter från forskarvärlden. Uppstartandet av ett forskarnätverk kommer inte en dag för tidigt.

Nätverket är en fristående sammanslutning där alla ännu så länge jobbar helt ideellt. Initiativtagarna bakom nätverket är Arbetarrörelsens tankesmedja, Arenagruppen och Socialdemokratiska studentförbundet.

Det första stora arrangemanget var en konferens i maj 2008. Förra året var det dags igen och då var temat ”Politisk styrning och folkstyre i vår tid”. I april i år, på det tredje arrangemanget, var alltså temat ”Jämlikhet och ojämlikhet” och den brittiske professorn bakom boken Jämlikhetsanden, Richard Wilkinson, var det stora dragplåstret.