[Ur nummer: 05/2010] Regeringens nedskärningar på arbetsmiljöområdet kan få allvarliga konsekvenser de kommande åren. Sedan maktskiftet 2006 har regeringen skurit ned anslagen till Arbetsmiljöverket, tagit bort medlen till utbildning av skyddsombud och lagt ned Arbetslivsinstitutet. Sverige lever inte längre upp till ILOs rekommendationer om antalet arbetsmiljöinspektioner.
Enligt Ulla Lindqvist och Berit Högman (S), vice ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott, innebär en fortsatt borgerlig regering en fortsatt nedprioritering av arbets?miljöfrågorna.
Ohälsan i arbetslivet är tydligt klass- och könsrelaterad. LOs undersökningar visar att det framförallt är kvinnor i LO-yrken som drabbas av besvär som värk i nacke, axlar eller rygg.