[Ur nummer: 06/2010] En ny EU-förordning som ska tillämpas från den 20 januari 2011 ändrar förutsättningarna för märkningen av rökta charkprodukter. Den kan leda till en försämring av charkarbetarnas arbetsmiljö.
Tidigare har återskapad rök märkts med ”rökt” precis som vid traditionell rökning. Så kommer det också vara i fortsättningen, men dessutom krävs i den nya förordningen att återskapad rök anges som en livsmedelsingrediens och då betecknas som ”rökarom”.
Åke Rutegård, vd för Kött och Charkföretagen, protesterar mot denna tolkning av EU:s nya bestämmelse som Livsmedelsverket gjort. Han menar att det kommer att bli vilseledande för konsumenten. Man måste skilja på återskapad rök och rökarom som tillsätts i smeten eller sprayas på produkten. Så är inte fallet med återskapad rök.
Det finns en risk för att ordet ”rökarom” kommer att få många konsumenter att reagera negativt och i många fall välja bort produkter. Konsekvensen blir sannolikt att företag som i decennier använt återskapad rök kan komma att återgå till traditionell rök med de nackdelar som det har ur hälso- och miljömässig synpunkt. Dessutom kostar det pengar i onödan.
Enligt Rutegård har de franska myndigheterna inte gjort samma tolkning av EU:s aromförordning som Livsmedelsverket och kommer inte att kräva att ”rökarom” anges i ingrediensförteckningen när återskapad rök används.
Åke Rutegård vädjar nu till Livsmedelsverket att man gör en förnyad prövning av sin tolkning av förordningen och helst utesluter ordet ”rökarom” i ingrediensförteckningen vid användning av återskapad rök.