[Ur nummer: 06/2010] Två nya avtal inom livsmedelsindustrins område har blivit klara. Det är för sötvaruindustrin och tunnbrödsindustrin. Lokala förhandlingar ska tas upp om en lönepott som uppgår till 116 öre från den 1 juni 2010 och 296 öre från den 1 juni 2011. Om enighet inte kan nås med arbetsgivaren ska 87 respektive 222 öre läggas ut generellt.
Från 1 juni 2010 räknas avtalets tarifflöner upp med 116 öre, ob och övriga tillägg med 0,9 procent. Föräldralönen utökas till fem månader. Från 1 juni 2011 räknas tarifflönerna upp med 296 öre, ob och övriga tillägg med 2,3 procent.
Avtal som ännu inte är klara är Vin&Sprit, Kaffe och kryddor, kvarn, tobaks, Wasa OLW och Spisbröd.
Mer information om avtal och nya löner finns på Livs hemsida www.livs.se