”Det har varit alldeles för lite debatt om det här beslutet”

När kvarnen i Mjölby läggs ner i juli kommer sannolikt det mesta av spannmålen att gå till etanol istället för mjöl. Det finns nämligen en sprillans ny etanolfabrik i Norrköping som östgötabönderna kommer att leverera till i framtiden.

[Ur nummer: 06/2010] – Om det visar sig att det inte finns någon framtid för etanol, vad ska östgötabönderna göra då? undrar Fredrik Svensson, processoperatör på kvarnen i Mjölby.
Det finns fog för hans oro. Etanolfabriken går minst sagt uselt. Tidningen Land Lantbruk, från den 14 maj, ligger på bordet framför oss. På första sidan lyser rubriken ”Brakförlust för etanolfabriken”. I tidningen står att läsa att etanolfabriken visat sig vara ett högriskprojekt och kostat Lantmännen nära en kvarts miljard de senaste två åren.
Fredrik Svensson som har jobbat natt har valt att komma tillbaka till jobbet igen istället för att lägga sig och sova som han egentligen borde göra.
– Jag tycker att det är viktigt att få säga min mening om nedläggningen av kvarnen. Det har varit alldeles för lite debatt om det här beslutet, säger han.

Ett kännetecken försvinner
Vi sitter i manöverrummet som också har ett litet pentry och fungerar som lunchrum. Genom ett fönster ser man ut över gatan, genom ett annat in till de tolv kvarnvalsarna som också bullrar dovt i bakgrunden. Här tillbringar de anställda 50 procent av tiden, resten är de ute i produktion och ställer in valsarna, kontrollerar att allt flyter och städar vid behov.
Förutom Fredrik Svensson har även arbetskamraten Björn Uller, som jobbar dag, slagit sig ner vid bordet. Båda är bedrövade över att deras arbetsplats försvinner. Alla på kvarnen har jobbat länge tillsammans. Totalt är de elva varav sex kollektivanställda.
– Jag började efter skolan och hade inte tänkt att bli kvar så länge, säger Björn Uller som nu hunnit jobba i 27 år.
Nedläggningsbeslutet har fattats av kvarnens ägare Lantmännen. Därmed försvinner den verksamhet som kännetecknat samhället i över tusen år och också gett orten dess namn.
Mjölby kommer från ordet mylna eller mölna som betyder kvarn och det var forsarna i Svartån och den bördiga jorden runtikring som gjorde att det här blev en naturlig plats för kvarnar.
Efter nedläggningen kommer allt förutom den tegelröda byggnaden från 1928, som är kulturmärkt, att rivas. Det innebär att hela stadsbilden kommer att förändras.
Kvarnen i Mjölby är den minsta av Lantmännens tre kvarnar, de andra två ligger i Malmö och i Uppsala. Här finns en överkapacitet, det är därför kvarnen i Mjölby läggs ner. Mjölbys cirka 70000 ton mjöl tar nu de andra två återstående kvarnarna över. Det finns tillräckligt med odlad spannmål i dessa kvarnars närhet för att klara detta.
Fredrik Svensson har funderat en del över miljöaspekterna och de ökande kostnaderna för transporterna. Mjölet kommer framöver att färdas långt för att nå deras kunder, antingen med långtradare från Malmö eller från Uppsala.
– Men jag förmodar att Lantmännen räknat på detta och funnit att det ändå lönar sig, säger han.
De anställda fick reda på planerna i juni förra året, då tillsattes den utredning som kom att mynna ut i nedläggningsbeslutet.
Fredrik Svensson har ”bara” jobbat i 18 år på kvarnen. De flesta har längre anställningstid. Det är också ett tecken, menar han, på att folk trivts.
– Vi har varit som en liten familj, inte bara varit arbetskompisar utan också hittat på saker på fritiden tillsammans.
Även om Björn Uller och Fredrik Svensson är kritiska till själva nedläggningen som sådan så är de båda uttalat nöjda med hur personalen blivit bemött. I den mån de velat så har deras arbetsgivare ordnat med fortsatt jobb inom koncernen.
Björn Uller tillhör dem som kommer att fortsätta att jobba inom Lantmännen. Han har fått jobb på Odalmannen i Linköping där man paketerar ärtor, linser och bönor.
– Vi är fem från kvarnen som fått jobb där, berättar han.
Fredrik Svensson tillhör inte dem. Han planerar att skola om sig totalt och bli personlig assistent.
– Jag har tappat förtroendet för Lantmännen, även om den lokala ledningen skött sig bra. Alla som velat ha fortsatt jobb har fått det. Och de som mått dåligt har fått stöd. Som jag ser det är det ledningen högre upp som ska kritiseras.
Det han har svårt att komma över är att kvarnen i Mjölby läggs ner trots att den alltid gått med vinst.
– När kvarnen läggs ner är det en epok som går i graven, det har alltid funnits kvarn i Mjölby. Den är något som alla pratar om när man säger varifrån man kommer.
Ingen kan passera Mjölby med tåg utan att lägga märke till kvarnen som ligger vid järnvägsstationen. Många har säkert dragit på munnen åt det passande stationsnamnet. Nu är alltså den tiden snart förbi.
Fredrik Svensson berättar att kvarnen byggdes om 1982/83. Allt gammalt för 1940-talet kastades ut och nya maskiner sattes in.
– Det mesta av produktionen är idag datoriserat. Vi har sedan de nya maskinerna togs i bruk bytt datasystem två gånger.
Samtidigt måste de ha kunskaperna om mjölet i fingrarna och med det följer också en uttalad yrkesstolthet. Det sorgliga är bara att den nu går förlorad.

Längre körsträckor
En chaufför kommer förbi. Han ska hämta mjöl. Det är enbart mjöl till bagerier som kvarnen i Mjölby producerar, ingenting till konsument. Chauffören konstaterar att det kommer att bli betydligt längre körsträckor för honom i framtiden när han ska hämta mjöl i Malmö istället för Mjölby. De bagerier han kör till är bland andra Fazer i Eskilstuna, Konsum Värmland i Karlstad, Korvbrödsbagarn och APK i Örebro.
Han har kört ut mjöl sedan början av 1980-talet och sett kvarnarna försvinna en efter en. Förr körde han till butiker och småbagerier, numera är det som sagt de stora bagerierna som gäller. För honom handlar nedläggningen konkret om 39 extra mil på vägarna enkel sträcka. Sammanlagt är de fyra chaufförer som hämtat mjöl på kvarnen i Mjölby som nu måste köra till Malmö istället.
– Lantmännen säger att de ska frakta mjölet på järnväg men det går inga spår fram till bagerierna. Det blir problem när mjölet ska lastas om. Så var det med mjölet till fabriken i Kungälv som gick med tåg till Göteborg för att sedan lastas om. Det fungerade dåligt, tog alldeles för lång tid. Låter bra med järnväg men är inte så enkelt som det låter.
Han beklagar att kvarnen, som går med vinst och dessutom levererar ett mjöl som han sällan får reklamationer på, ska läggas ner.

Sett vartåt det lutar
Även flera arbetsledare på kvarnen beklagar nedläggningen.
– Det blir tufft för hela Mjölby. Jag kommer att veckopendla till kvarnen i Malmö. Jag börjar om en och en halv vecka, berättar Fredrik Jalminger, som jobbat i 21 år.
En annan arbetsledare, Bengt Carlsson, kommer att gå i pension i samband med nedläggningen. Han har jobbat på kvarnen i 30 år. Han konstaterar att ägarna verkar tro på större enheter och att han sett på investeringsviljan vartåt det lutade.
– Jag tycker att du ska fråga dem på Korvbrödsbagaren i Örebro vad de tycker om att få sitt mjöl från Malmö framöver, säger han och ser lite lätt pillemarisk ut.