[Ur nummer: 06/2010] Norska Livs, NNN, är i slutskedet av en mycket framgångsrik avtalsrörelse, som redan gett en höjning av lägstalönerna i samtliga avtal till minst 140 norska kronor i timmen. Det motsvarar 165 svenska kronor.
I den norska fackförbundstidningen, NNN-arbeideren nr 4 2010, beskrivs avtalsrörelsen som en succé. En konditor i Bergen har i år en garanterad löneökning på minst 30 000 norska kronor på ett år.
Den centrala uppgörelsen är tvåårig. För 2011 finns en skrivning om att alla lägstalöner automatiskt ska öka till minst 85 procent av livsmedelsindustrin genomsnittslön.
Efter uppgörelsen om lägstalöner fortsätter lokala förhandlingar om ökade löner vid varje företag. Det har tidigare gett upphov till stora löneskillnader mellan stad och land beroende på hur gynnsam arbetsmarknaden är.
Den norska livsmedelsindustrin är skyddad mot internationell konkurrens. Med undantag för den viktiga lax- och torskproduktionen finns ingen export att tala om.
I Norge röstar medlemmarna om avtalsuppgörelserna. Dessa omröstningar brukar ha ett deltagarantal på 50-85 procent. De första omröstningarna hade vid Mål & Medels pressläggning hållits och svaret från medlemmarna var positivt. Det blev ja till satsningen på lägstalöner.