[Ur nummer: 06/2010]
Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en granskning av konkurrensen i hela livsmedelskedjan. Studien ska vara klar senast den 1 mars 2011 och omfatta hela livsmedelskedjan, det vill säga primärproduktion, industriell förädling, parti- och detaljisthandel samt konsumentledet.
 
– Det måste vara något fel i systemet när livsmedelspriserna stiger i butiken, men priset som bonden får för sin produktion är densamma eller minskar, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.
 
Livsmedelskedjan karakteriseras av ett fåtal stora aktörer inom mejeri-, spannmåls-, och slakterimarknaden. Eskil Erlandsson tror att den koncentrerade marknadsstrukturen kan vara negativ för bönderna. De får lägre ersättning för sina produkter och konsumenterna får färre valmöjligheter och högre priser.
 
Han pekar också ut dagligvaruhandelns inköp som idag till stor del sker centralt från stora grossistföretag. Här antas att mindre leverantörer med begränsad produktionsvolym har svårt att nå ut med sina varor. Konkurrensverket kommer i sin analys att utgå från gängse ekonomisk teori. Konkurrens antas bidra till ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser. Det gör att företag lättare kan komma in på marknaden och det blir lättare för svenska företag att hävda sig internationellt.