Knapp majoritet blåste av finländsk strejk i sista stund

Det blev ingen ny strejk inom den finska livsmedelsindustrin. Sent på kvällen den 24:e maj godkände båda parter medlarens bud. Omröstningen i finska Livs fullmäktige blev mycket jämn. Beslutet togs med bara en rösts övervikt.

[Ur nummer: 06/2010] En ny strejk hade fått en stor påverkan på livsmedelshandeln, eftersom nästan alla stora fabriker i branschen var uttagna denna gång. Strejken skulle ha pågått tills ett nytt avtal hade nåtts.
I det nya avtalet blir påslaget 1,5 procent för det första året.
Det kollektivavtal som träffades innefattar inte de försämringar gällande arbetstiderna som arbetsgivarna strävade efter och som skulle ha inneburit möjligheten till arbetsdagar på upp till 10 timmar och arbetsveckor på upp till 6 dagar.

Arbetsgrupp om tiden
En sådan vidsträckt flexibilitet har finska Livs motsatt sig under hela avtalsrörelsen, eftersom det skulle leda till längre arbetstider och sänkta löner. Inom slakt och chark ska en arbetsgrupp behandla arbetstidsfrågor och inom bageri kommer det att bli möjligt att komma överens lokalt om en arbetstidsmodell som redan används inom Vaasan Oy.
Modellen inom bageri begränsar de på varandra följande arbetsdagarna till fem. Samtidigt förkortas arbetsveckan till 36 timmar. Vaasan Oy är marknadsledande inom bake-off i Norden med fabriker i alla de nordiska länderna samt i de baltiska. I Sverige ligger fabrikerna i Fagersta och på Gotland.
Finska Livs förbundsordföran?e Veli-Matti Kuntonen ser det nya avtalet som en framgång när det gäller arbetstidsfrågorna. Som positivt anser han också att lönehöjningarna det första året hamnade i nivå med andra branscher.
– När det gäller våra egna krav lyckades vi inte uppnå det resultat vi strävade efter, men även här lyckades vi nå vissa framsteg, sammanfattar Kuntonen.
Enligt Henri Lindholm, förbundssekreterare i finska Livs, har konflikten varit av principiell art. Det har handlat om att arbetsgivarna velat luckra upp arbetstidsbestämmelserna och det skulle ha påverkat både lönenivån och vardagslivet för medlemmarna.
Arbetsgivarnas krav var först att införa flexibel arbetstid så att arbetstagarna i perioder gör 50 timmars arbetsveckor och tio timmars arbetsdagar – utan övertidsersättning. Enligt förslaget skulle arbetstiden ha utjämnats under kalenderåret.