Swedish Match är jätten på den svenska snusmarknaden, även om alltfler uppstickare har dykt upp. Men Swedish Match är också den internationella tobaksjätten som valt bort cigarretter. Den verksamheten är sedan flera år avyttrad, även om man fortfarande säljer cigarrer.

[Ur nummer: 06/2010] Professor Lars-Erik Ruthkvist är Senior Vice President på Swedish Matchs forskningsavdelning. Passande nog har han en bakgrund som chef för onkologiska avdelningen på Karolinska Institutet.
* Hur bedömer ni hälsoriskerna för en snusare jämfört med en cigarettrökare?
– Det brittiska läkarsällskapet, Royal College of Physicians, bedömer i sin rapport från 2007 att rökfri tobak är 10 till 1000 gånger mindre hälsofarligt än cigaretter, beroende på vilken rökfri produkt man talar om. Snus bedöms tillhöra de minst skadliga, vilket alltså innebär mindre än en procent av de hälsorisker som förknippas med cigaretter.
* I djungeln av alla medicinska rapporter om olika hälsorisker med snus, hur väljer ni vilka ni tar fasta på?
– Man måste beakta alla rapporter som publiceras, det vore ovetenskapligt att bara välja ut vissa och bortse från andra. Därför baserar vi våra bedömningar på så kallade meta-analyser av samtliga studier av till exempel cancerrisker eller risker för hjärt-kärlsjukdomar.
* På nya marknader för svenskt snus, framför allt den amerikanska: Finns det någon statistik eller annat som visar om kunderna i första hand är rökare som försöker sluta med hjälp av snus eller om de är personer som inleder sitt tobaksberoende med snus?
– Den amerikanska snusmarknaden är fortfarande ganska liten så det är svårt att göra marknadsundersökningar för att karakterisera konsumenterna, klart är dock att målgruppen där är densamma som i Skandinavien, det vill säga rökare. Detta är något som vi avser att noggrant följa i takt med att marknaden ökar.
* Nyligen presenterades uppgifter om att vissa giftiga kemikalier, PaH, i en enda prilla snus i farlighet kan jämföras med den giftiga röken från fem cigaretter?
– PaH i rökfri tobak beror på användning av röktorkad tobak, detta fasades ut i snus för många år sedan, halterna i snus är därför mycket låga och under fastställda gränsvärden.
Intervjun med Lars-Erik Ruthkvist skedde via e-post vilket begränsar möjligheten till spontana följdfrågor och förtydliganden.