[Ur nummer: 07/2010] Douglas Lundin har fått regeringens uppdrag att leda en granskning av konkurrensen inom livsmedelskedjan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2011. Däremellan kommer ju ett val i september. Det innebär att det i dagsläget inte går att säga vad som kommer att hända med de rekommendationer som utredningen kommer att föreslå.
– Tiden är så pass knapp att vi inte kommer att hinna med ett remissförfarande, säger Douglas Lundin. Alla intressenter uppmanas att komma in med bidrag. Några kommer att väljas ut för intervjuer.
Om Livsmedelsarbetareförbundet blir en av de utvalda organisationerna kan inte Douglas Lundin säga.
– Vi kommer att se på konkurrensen lite grann ur ett fågelperspektiv, utreda hur effektivt varje led är och mäta lönsamheten. De svenska förhållandena ska jämföras med utländska.
* Kommer ni att titta på offentlig upphandling och inköparnas rätt att ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden hos de leverantörer som lämnar anbud?
– Det vet jag inte. I vårt uppdrag ingår bara att titta på det som hindrar konkurrens, säger Douglas Lundin.
Han konstaterar att det råder oligopol inom grossistledet och att det svenska konkurrensverket till skillnad från det amerikanska inte har lagstöd för att bryta upp dominerande företag, utan bara för att slå till mot missbruket av ställningen.