[Ur nummer: 07/2010] – Vi håller inte alls med Naturskyddsföreningen om att skogscertifieringen, Svenska FSC, fungerar dåligt. Vi tycker att det har gått bättre och bättre, säger Leif Johansson, GS-fackets representant i FSCs styrelse.
Frågetecknet kring FSC-märkningen har uppstått efter att Naturskyddsföreningen på sin riksstämma tog beslutet om att lämna samarbetet i protest mot att de ekonomiska intressena tillåtits att dominera. Det har inte hänt tillräckligt när skogsbolagen brutit mot reglerna.
– Det är väl i och för sig sant, säger Leif Johansson, men det är ju något som gäller för hela det kapitalistiska systemet. Vi tycker ändå att det är bättre att sitta ner och prata med bolagen. Då kan vi påverka mer än om vi står utanför.
FSC-märkningen är ett intressant exempel på partssamarbete att reglera en näring. Det är tre parter: bolag, miljöorganisationer och fackföreningar. Det är nationellt och globalt. För facket är det främst arbetstagarnas rättigheter som bevakas.
– Jag ser det som att vi har fått ytterligare ett ben att stå på. Vi har lagar, avtal och certifiering. Det är framförallt internationellt som det har varit viktigt, säger säger Leif Johansson.