[Ur nummer: 07/2010] Ett växande antal anställda hos Nestlé, världens största livsmedelsföretag, är under stark press från företagsledningen som vill att de ska ge upp de rättigheter som de kämpat sig till på arbetsplatsen, eller kanske aldrig ens fått.
IUL har lanserat en global kampanj, kallad ”Nespressure!” för att få Nestlé att sluta diskriminera och trakassera fackliga medlemmar och erkänna facket på alla nivåer, lokalt, nationellt och globalt.
I Indonesien har arbetarna på Nestlés Nescafé-fabrik i Panjang kämpat i två år för den grundläggande rätten att förhandla om kollektivavtal. Nestlés direktörer påstår att lönerna är en affärshemlighet och sätts av marknaden. Arbetarna får inte veta vad de andra tjänar och får ingen förklaring till de stora löneskillnaderna.
Det här är vad IUL kallar ”Nespressure”. Fabriken i Panjang exporterar 75 procent av sitt Nescafé utomlands. Nestlés vägran att förhandla har fått IUL att protestera hos OECD för brott mot OECDs riktlinjer.
På Nestlés europeiska koncernrådsmöte i Genève den 1 juni i år krävde företrädare för 20 Nestléfack i Europa i ett gemensamt brev att företaget slutar trakassera IULs medlemsförbund i Indonesien.
Källa: www.nespressure.org