Sommartid är det högsäsong för landets arbetslivsmuseer. För den som vill stifta närmare bekantskap med dessa finns Museiguide 2010 där 343 museer presenteras i ord och bild.

[Ur nummer: 07/2010] Det är åttonde året i rad som guiden, som är Sveriges största museikatalog, ges ut av Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam. Alla de 343 arbetslivsmuseerna är medlemmar i föreningen, ungefär en femtedel av de totalt 1 380 arbetslivsmuseer som finns i Sverige.
– Det finns mycket skaparkraft ute i buskarna, konstaterar Torsten Nilsson, adjungerande sekreterare i ArbetSam.
Enligt de beräkningar som gjorts är cirka 15 000 personer involverade i denna museiverksamhet som bygger på frivilligt och ideellt arbete. Öppettiderna kan därför variera men bästa tid att besöka museerna är från mitten av maj till mitten av augusti.
– De kan liknas vid midsommarblomster, är som vackrast på sommaren, säger Torsten Nilsson.
Gemensamt för alla dessa museer är att de berättar om industrisamhället och 1900-talets historia. Tillsammans värnar de om industrisamhällets kulturarv som utan alla dessa eldsjälar som engagerat sig skulle gå förlorat.
– Det är en mycket positiv rörelse. De som är involverade älskar det de gör och vill berätta om det, säger Torsten Nilsson.
Arbetslivsmuseer skiljer sig från traditionella museer. Här finns få montrar men desto fler maskiner och föremål som visas i drift.
* Har du något favorit?
– Jag har många. Inom livsmedelsproduktion finns det flera.
Han nämner Ostens Hus i Burträsk, Sillsalteriet Sibirien på Sydkoster, Arboga Bryggerimuseum och Klädesholmens museum.
Den som vill besöka ett arbetslivsmuseum kan läsa mer om verksamhet och öppettider samt även ladda ner museiguiden på www.arbetsam.com