Patrik Hildingsson, Vice President, Public Affairs, Swedish Match, vilka är de viktigaste skälen till att Swedish Match anser att EU bör upphäva sitt snusförbud?

[Ur nummer: 07/2010] – Det är diskriminerande att samtliga våra konkurrenter har tillgång till Europas inre marknad, men inte snusindustrin i Sverige. Förbudet är inte proportionellt. Situationen är lika orimlig som om starksprit vore legalt men inte tjeckisk öl.
* Hur bör tobakshandeln inom unionen regleras i framtiden?
– Vi förordar en konkurrensneutral och vetenskapligt förankrad produktreglering som inte står i strid med EUs princip om fri rörlighet av varor.
* Stämmer det att Swedish Match vill att snus ska falla under EUs livsmedelsbestämmelser i stället för tobaksreglerna? Är inte det att ge falska signaler om vad snus faktiskt är?
– Vi anser att en pragmatisk EU-reglering av rökfri tobak kan lära och inspireras av livsmedelslagstiftningen där konsumentskydd och kvalitet står i fokus. Men det finns ingen ambition att skapa en uppfattning om att snus är nåt annat än en tobaksprodukt.
* Beskriv processen för arbetet mot EUs snusförbud? Finns det några tecken på att den svenska linjen kan få stöd bland andra medlemsländer?
– Politiker och beslutsfattare vill ta bra beslut. Ett bra beslut innebär att man förstår dess fulla konsekvenser. Swedish Match är ett svenskt näringslivsintresse och som sådant är det vårt ansvar att utifrån olika perspektiv, till exempel sysselsättning, beskriva vår syn på konsekvenserna av föreslagna policybeslut. Just nu pågår en översyn av EUs tobakslagstiftning. Det är vårt ansvar att beskriva konsekvenserna av de förslag som kommer ut av denna process.
Vad gäller övriga medlemsländer så upplever vi en stor sympati för kulturella konsumtionsskillnader, eftersom de lätt kan föreställa sig den politiska situationen. Varenda traktor i Italien skulle blockera Roms gator om Chiantivinet skulle förbjudas, men inte finsk vodka.