Hovrätten friar Abba Seafood
för ansvar vid arbetsplatsolyckan

I november förra året dömdes Abba Seafood att betala 300000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott sedan en ung säsongsarbetare skadats svårt i en maskin. Nu konstaterar Hovrätten för västra Sverige att det inte är visat att någon företrädare för bolaget av oaktsamhet vållat skadan, och friar därför Abba Seafood helt från ansvar för olyckan.

[Ur nummer: 07/2010] Luciadagen 2007 arbetade en ung säsongsanställd operatör vid en fiskrensningsmaskin på Abba Seafood i Kungshamn. Fisken stockade sig i maskinens inmatningstratt, och han tog därför en spatel som fanns i närheten för att få loss fisken.
Skaftet drogs in i maskinen och operatörens vänsterarm följde med. Armen krossades och fick sedan amputeras.

Fick rätt på alla punkter
Företaget åtalades och Uddevalla tingsrätt gav på punkt efter punkt åklagaren rätt. Maskinen saknade föreskrivet skydd, operatören hade inte fått tillräckliga instruktioner eller utbildning och den riskbedömning som gjorts dög inte.
”Olycksrisken har varit högst förutsägbar. Företaget har haft rimliga möjligheter att åtgärda olycksrisken och åtgärder borde ha vidtagits långt tidigare. Vid sådana förhållanden kan företaget inte genom att hänvisa till ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöinspektioner anses ha gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”.

Motsatt bedömning
Hovrätten för västra Sverige gör nu en närmast motsatt bedömning. Ett halvår före olyckan hade Arbetsmiljöverket inspekterat anläggningen. Verket ställde då inga krav på åtgärder. Beträffande så kallad SAM-status angavs ”4 Ger effekt”. En skyddsrond hade gjorts i november 2007 utan några särskilda anmärkningar.
Den unge operatören hade enligt hovrätten fått tillräcklig utbildning och instruktion. Bolaget hade gjort en godtagbar riskbedömning. Det sätt på vilket den unge operatören försökt att lösa den tillfälliga driftstörningen har inte varit något som bolaget haft att räkna med.
Sammantaget kommer hovrätten till slutsatsen att det inte är visat att någon företrädare för bolaget av oaktsamhet vållat operatören hans skada. Åklagarens talan om företagsbot ogillas.