[Ur nummer: 09/2010] Boktitel: Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet
Författare: Peter Einarsson
Förlag: Globala studier

Maten håller på att bli en viktig fråga i höstens val. De politiska partierna säger med större eller mindre emfas att de vill ha mer närproducerad mat och bättre mat till de gamla, sjuka och barnen, alltså den mat som serveras i de offentliga köken och styrs politiskt genom offentlig upphandling.
Det här är en tydlig livsmedelspolitisk valfråga. Hur ska vi få till en så bra matproduktion och konsumtion som möjligt? Ska det ske via marknaden eller demokratin? Om vi har en tillräckligt tjock plånbok kan vi som konsumenter välja att köpa eller inte köpa. Som medborgare kan vi rösta fram en politik som ger offentliga köken tillräckligt med resurser.
Men frågan är egentligen större än så och det framgår av Peter Einarssons bok. Den långa titeln sammanfattar hans upplägg och svar. Om vi verkligen vill komma åt matfrågan måste vi lyfta oss själva och börja fokusera på det stora globala livsmedelssystemet. Det är företagens makt som behöver synliggöras.