Rasister till attack mot Livs ordförande efter brev om SD

Förtroendevalda inom Livs uppmanas i ett brev från förbundet att göra vad de kan för att förhindra att Sverigedemokraterna, SD, tar sig in i riksdagen. Brevet har väckt starka reaktioner bland partiets anhängare.

[Ur nummer: 09/2010] – Anledningen till brevet är att Sverigedemokraterna utgör ett hot mot den fackliga idén om solidaritet och jämlikhet, förklarar Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande och den som undertecknat brevet.
Han tycker att det är angeläget att fackföreningsrörelsen tar sitt ansvar inför valet, det är viktigt att väljarna blir medvetna om vad Sverigedemokraterna står för.
– Det finns en risk att förtroendevalda väljer att huka och inte tar debatten. Det är livsfarligt och innebär att det blir fritt fram för de som sympatiserar med Sverigedemokraterna att sprida sitt gift på arbetsplatserna.
I brevet skriver han att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt, rasistiskt och antifackligt parti med rötter i nynazismen, att många medlemmar i partiet var aktiva nazister sent in på 1990-talet, och att flera medlemmar i partiet har dömts för hets mot folkgrupp och överfall på invandrare.
– Vårt förbund som har många medlemmar som inte är födda i Sverige kan aldrig acceptera en sådan politik. Sverigedemokraterna har varit smarta i sin marknadsföring. Det krävs att vi förtroendevalda tar debatten och granskar vad de säger, förklarar han.
Till en början var det inga direkta reaktioner på brevet. Först i augusti, drygt en månad senare, började mejlen strömma in. De kom nästan uteslutande från personer som sympatiserade med Sverigedemokraternas politik och som var upprörda över det brev han skrivit.
– Kännetecknande var det grova språkbruket och att mejlen var anonyma. Jag har fått ett hundratal sådana mejl. Det liknar lite av en kampanj.

Publicerade hans hemadress
Han har också tagit del av kommentarerna på nätet. På en rad hemsidor har Sverigedemokraternas politiker, deras medlemmar och sympatisörer kommenterat brevet och luftat sitt hat mot alla de som inte delar deras verklighetsuppfattning.
– De gick till och med så långt att de publicerade min hemadress på en av hemsidorna. Jag kan inte tolka det som något annat än ett förtäckt hot och en uppmaning till andra att agera mot mig på något sätt. Det är ju också en etablerad strategi i de här kretsarna. Genom hot och skrämsel vill man tysta alla oss som inte delar deras världsbild eller åsikter. Det visar sig också vad det är för typer och hur långt de är beredda att gå. Mig gav det direkta associationer av hur man agerade mot fackföreningar i Tyskland på 1930-talet.

Risk för dödläge i riksdagen
Han konstaterar att det ger en bild av vilken typ av politik detta parti företräder.
– Sverigedemokraterna har under de senaste åren lagt ner stor möda på att verka respektabla. Det gäller dock att inte låta sig luras av den fernissa som partiet lagt sig till med. Risken är att det skapas ett dödläge som ger partiet inflytande om det kommer in i riksdagen. Då kan de fackliga rättigheterna komma att urholkas.
Han understryker att det är viktigt att alla fackförbund tar debatten och talar om vad man tycker.
– Det gäller att visa att vi är många som inte håller med Sverigedemokraterna. Vår uppgift som fackligt förtroendevalda är att visa ledarskap i svåra situationer. I synnerhet om det handlar om löntagarfientliga krafter.