Arbetarna på charkfabriken har bildat klubb och vill göra något åt arbetsmiljön

De har ingen klubbexpedition och ingen dator, men de har engagemang. Och det är det som är det viktigaste. De är en taggad klubbstyrelse som vill förändra jobben. Listan med goda idéer är lång.

[Ur nummer: 10/2010] Förra gången som jag besökte charkfabriken i Mantorp var för sex år sedan. Det var i samband med ett möte om kollektiv hemförsäkring, men medlemmarna ville inte tala om hus och hem utan om alla missförhållandena på företaget. Problemet var att de inte hade någon arbetsplatsklubb, inte ens ett kontaktombud.
Idag är situationen annorlunda. Företaget har bytt ägare, familjeföretaget Fåddman äger fabriken. Här jobbar cirka 70 anställda. Så det är en ganska stor arbetsplats och sedan ett par månader tillbaka har medlemmarna bildat klubb.
Runt bordet i konferensrummet sitter
klubbordförande Denny Andersson, sekreterare Helene Lindström, skyddsombud Daniel Norberg och suppleanten Kristine Hallman. Som vanligt är också Ken Clignez med. Han är förtroendevald i Region Öst och jobbar med klubbsupport, det vill säga stöttar nya klubbar eller klubbar som stagnerat. Till vardags arbetar han som styckare på Scan i Linköping.

Information om medlemskap
Till mötet idag har han tagit med sig information om medlemskapets värde. Det gäller att vara påläst när arbetskamraterna vill ha svar. Snart ska styrelsen också gå Kärnutbildning och Bam (Bättre arbetsmiljöutbildning). Ingen av dem har tidigare varit fackligt aktiv och har nu ett uttalat behov av mer kunskap.
– Men det är inte utbildning som är det viktigaste utan engagemang och det har ni verkligen. Det har varit kul att jobba med er, säger Ken Clignez.
Dagordning för mötet delas ut. Helene Lindström passar också på att jämföra sitt protokoll från förra styrelsemötet med det protokoll som Ken Clignez skrivit.
– Jag är ny och går i lära, förklarar hon.
De redogör också för vad som hänt sedan sist de sågs. Ken Clignez lyssnar uppmärksamt och kommer med goda råd. Det är helt klart mycket som de måste ta tag i. Framför allt är arbetsmiljön ett stort bekymmer. På anläggningen är det två skift som gäller och arbetet är ganska så monotont. Företagsvården har dragits in liksom massagen.
– Det skulle behövas en genomgång av ergonomin. Vi har tagit upp problemet med belastningsskador men än har vi inte fått någon större respons, berättar Kristine Hallman.
Det som klubbstyrelsen efterlyser är systematiskt arbetsmiljöarbete. Det förekommer inte idag och det var dessutom ett par år sedan de hade besök av regionala skyddsombud. Hoppet står nu till de nyvalda skyddsombuden.
– Jag har påpekat att det finns hjälpmedel som kan underlätta arbetet, säger Daniel Norberg och hoppas att Bam ska ge honom kunskap om hur han som skyddsombud ska gå vidare.

Motarbetades i början
Det var klubbordförande Denny Andersson som såg till att det bildades klubb.
– När jag kom hit som provanställd tyckte jag att det var konstigt att det inte fanns någon klubb. Jag fick höra att det funnits en för flera år sedan men att den inte fungerat, berättar han.
Han pratade runt och lyckades få arbetskamrater att ställa upp och ta på sig uppdrag. Nu är de totalt fem i styrelsen.
– Vi blev ganska motarbetade i början. Vårt arbete med att bilda klubb förhalades på olika sätt. Vi fick hålla på och tjata för att något skulle hända. Kanske berodde det på att man hade dåliga erfarenheter från tidigare klubbildningar, berättar han.
Det märks att de nu börjar bli varma i kläderna. De har redan uträttat en hel del även om mycket återstår.
En särskild eloge fick de av medlemmarna efter upptäckten att de gått miste om helgersättning. Det handlade om ganska mycket pengar och har nu rättats till.
– Det känns att vi är på väg åt rätt håll. Det händer positiva saker och vi har fått bra respons både från medlemmar och från vår arbetsgivare, säger Denny Andersson.
Bland det första som klubbstyrelsen gjorde var också en psykosocial undersökning bland medlemmarna.
– Resultaten från undersökningen har ännu inte redovisats. Det ska vi göra på nästa medlemsmöte. Men så mycket kan jag säga att många efterlyst bättre kommunikation mellan företag och anställda, berättar Denny Andersson.
Ett sätt att komma åt detta problem är arbetsplatsmöten. Ett sådant ska hållas om ett par dagar och målsättningen är att samla alla anställda en gång i månaden, förutom företagsinformation får även fackklubben möjlighet att informera.

Mycket att ta tag i
Helt klart finns en hel del att bita i för den nya klubbstyrelsen. Arbetsgivaren vill till exempel sätta upp en övervakningskamera vid stämpelklockan.
Motiveringen är att man misstänker att anställda stämplar in åt varandra. Samtidigt finns ett missnöje över att alla raster ska stämplas.
Det finns också en oro över att det ska bli mycket övertid framöver då en del visstidare på företaget fått gå.
Diskussionen i styrelsen går i vågor när det gäller hur man ska förhålla sig till alla dessa frågor. Det märks att det är ett gäng som är på hugget.
– Något vi tänkte på när vi bildade klubb var att plocka in folk i styrelsen som inte är konflikträdda, förklarar Denny Andersson.