Livsklubben på Cloetta kunde i förhandlingen om övertalighet minska antalet uppsagda från tidigare 28 tjänster till 17 personer på fabriken i östergötska Ljungbro. Klubben kunde också enas med företaget om att det behövs en satsning på kompetensutveckling i produktionen för att öka konkurrenskraften.

[Ur nummer: 10/2010] – Om vi ska bli mer flexibla och kunna köra fler produktionslinjer i huset behöver vi mer kompetensutveckling, konstaterar Livsklubbens ordförande Anna Kampner.
Hon betonar att kompetensutvecklingen måste ges alla anställda, eftersom alla ska bli mer flexibla och inte ”bara” tillhöra en avdelning framöver. För att denna utveckling ska ta fart kommer företaget att tillsätta två nya tjänster som ska arbeta med utbildning och kompetensförsörjning.
Cloettas vd och koncernchef Curt Petri säger i ett pressmeddelande att satsningen på utbildning och flexibilitet tillsammans med en positiv försäljningsutveckling av Cloettas sortiment lett till att färre behöver sägas upp.
De uppsagda kommer att få omställningsstöd av Arbetslivsresurs i Linköping.
Skälet till uppsägningarna är att Fazer tar hem produktion till Finland av vissa produkter.