HK Scan planerar att lägga ner Pärsons charkfabrik i Strövelstorp där 35 kollektivanställda och 3 tjänstemän producerar Pärsons skivade produkter. Beslutet ingår i den treårsplan som HK Scan presenterade i form av ett börsmeddelande.

[Ur nummer: 10/2010] Magnus Andersson, Livs klubbordförande på Pärsons i Strövelstorp, tycker att det är för tidigt att tala om ett beslut.
– Det är ett tråkigt besked vi fått i strukturplanen, men vi måste se det i ett större sammanhang. Det handlar om att ge information till aktieägare om hur ökad lönsamhet ska uppnås. Vi i Strövelstorp är en mycket effektiv anläggning och jag har svårt att tro att koncernen skulle kunna öka sin lönsamhet genom att lägga ner oss.
Han är naturligtvis orolig för framtiden, men han är också en optimist:
– Det finns ingen tidpunkt för nedläggning. Det är inga varsel lagda. Vi gör både egen produktion och till Pärsons i Halmstad och i Danmark. Att flytta vår mycket väl fungerande produktion vore ett felaktigt beslut. Det är jag övertygad om. Det kommer också att framgå när företaget ska konkretisera planerna.
Förutom Pärsons i Strövelstorp är Scan i Örebro och Kristianstad berörda.
Enligt planen ska produktionen av matkorv i huvudsak koncentreras till Linköping under åren 2011-2013. Det innebär att varmkorvslinjerna i Örebro samt Bullens korv i Kristianstad flyttas till Linköping.
Ordföranden i Livs koncernfack, Bo Blomdahl, betonar också att det än så länge bara är frågan om en plan. Inga beslut har tagits. För Kristianstads del går det inte att i dagsläget säga hur många förlorade jobb det skulle handla om.
HK Scans planer rör inte bara Sverige utan också anläggningarna i Finland. Där ska också produktionen centraliseras och företaget ska bli mer konkurrenskraftigt utan att göra några som det heter ”dyra investeringar”.