[Ur nummer: 10/2010] Facken inom industrins gemensamma lönestatistik för år 2009 har kommit och den visar att livsmedelsarbetarna fortfarande ligger i botten bland industriarbetarna. Medellönen på livsmedelsavtalet var 21900 och på bageriavtalet 21100 kronor i månaden. Endast ett avtalsområde låg lägre.
I en kommentar påpekas att det för Livs del saknas uppgifter från två stora företag som ligger ovanför snittet och det gör att den uppmätta medellönen blir lägre 2009 än vad den egentligen är.
Tjänstemännen på livsmedelsföretagen har en medellön på 31200 kronor, alltså ett lönegap på cirka 10000 kronor i månaden.
Den ekonomiska krisen har dragit ner löneökningen för såväl arbetare som tjänstemän, den stannar på 2, 9 procent för 2009. Denna löneökning är något lägre än de centralt fastställda löneökningarna, beroende på att de industrianställda i krisens spår fick sina löneökningar uppskjutna.
Ändå blev reallöneökningen 3,2 procent och det beror på att konsumentpriserna sjönk under krisåret 2009.
Källa: Löner inom industrin 2009