Livs väntar på besked från arbetsgivarna

Hur ska nästa avtalsrörelse gå till? Vad händer med lönerna inom livsmedelsindustrin? Kommer det att finnas kvar något industriavtal? Gerald Lindberg, Livs andre ordförande, säger att situationen är mycket osäker. Han väntar fortfarande på besked från arbetsgivarna.

[Ur nummer: 10/2010] – Jag vet inte hur de kvarvarande arbetsgivarna ser på industriavtalet och framtiden. Vi har inte fått något svar från Livsmedelsföretagen, Li. Hoppar ytterligare någon arbetsgivare av är det kört, säger han.
* Vad tycker Livs om industriavtalet som funnits sedan 1997?
– Vi anser att det varit till stor fördel för våra medlemmar. När alla industrins fackförbund samordnar sina krav ger det styrka. Det har också haft betydelse för resten av arbetsmarknaden. Industrins lönenorm har lett till låg inflation och låg ränta. Våra medlemmar har kunnat ta sig upp ur löneligans bottenträsk. Vi har fått draghjälp för viktiga frågor. 2007 lyckades vi kraftigt höja de lägsta lönerna i våra avtal.

Svårigheter hopas
Kommande avtalsrörelse blir svår. Det finns en rad problem som Gerald Lindberg radar upp. Avtalen löper ut vid olika tidpunkter. Unionen och Sveriges ingenjörers avtal är på 18 månader och går ut den sista september 2011. Enligt förhandlingsordningen innebär det att avtalskraven ska överlämnas den sista juni. Det skapar en hel del samordningsproblem. Livs avtal löper på 22 månader och går ut den sista januari 2012. Det innebär att Livs kommer att överlämna sina avtalskrav samtidigt som Unionen är på väg att teckna nytt avtal.
* Hur löser man problemet med att avtalen löper ut vid olika tidpunkter?
– Det vet vi inte. Vi vill ju också ha en samordning med övriga LO-förbund. Deras avtal löper ut sista mars och sista april 2012. Detta blir väldigt svårt. Om vi ska göra en gemensam plattform med tjänstemännen inom industrin måste den processen starta nu för att vara klar innan nästa sommar. Men det överensstämmer inte med våra beslutande organ och avtalskonferenser. Det gör att det blir svårt att ha en gemensam plattform med Unionen och Sveriges ingenjörer. Även om vi har ambitionen att samordna oss blir det konstigt, eftersom vi kommer att tvingas att förhandla om de gemensamma frågorna under fredsplikt. Det skiljer fyra månader mellan oss.
Han säger att Livs inte kan överlåta åt tjänstemännen att sätta lönenormen. Det skulle innebära att normen sattes ett halvår innan Livs och andra LO-förbund börjat förhandla.

Allmän huggsexa
Erfarenheten visar att det finns risk för allmän huggsexa, om inte industrin sätter normen. Sådan var situationen på 80-talet och i början på 90-talet. Den som gick först skapade ett golv som de andra tog avstamp från. Det blev inflation och hög ränta.
* Utfallet av årets avtal blev väldigt lågt, 116 öre?
– Ja, så är det. I år kommer det bara att gå jämnt ut för våra medlemmar, plus minus noll, men man kan inte ta enskilda år för att göra en utvärdering. Vi hade året innan en reallöneökning på 3,8 procent. Det var oerhört starkt och det var inte arbetsgivarna nöjda med. Det viktiga är att se att varje år ger plus i plånboken. Innan industriavtalet gick reallönerna back.
* Är det svårt att kommunicera det, när detta avtal blev så lågt?
– Ja, så är det, men man måste se till Sveriges ekonomi, räntorna och inflationen. Och vårt andra år, 2011, är ju betydligt bättre, då ger det 296 öre mer i timmen.
* Avtalet har ett stort generellt utlägg på 75 procent. Skälet till denna centralisering är att arbetsgivarna inte lämnat ut löneuppgifter för samtliga kollektivanställda, alltså även icke-medlemmars. Är det här ett speciellt problem för Livs?
– Ja, det är ett politiskt ställningstagande som vår motpart, Li, har gjort. Andra arbetsgivarföreningar har inte gjort samma sak. Vi tycker att det är märkligt att problemet uppstått, eftersom det finns ett handslag på hur vi ska sköta det här. Nu väljer Li att hänvisa till personuppgiftslagen, Pul, och det leder till att vi måste använda oss av stora generella utlägg, som vi själva inte är nöjda med och som absolut inte Lis medlemsföretag tycker är bra.