[Ur nummer: 11/2010] Hur Socialdemokraterna ska komma tillbaka som en stark progressiv rättviserörelse var huvudämnet när partiledaren Mona Sahlin mötte LOs
representantskap för första gången efter valförlusten.
Representantskapet som träffas två gånger per år är LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna. Vid höstens samling deltog ett hundratal fackliga förtroendevalda från LO-förbunden. Livs representerades av ordförande Hans-Olof Nilsson, andre ordförande Gerald Lindberg och tredje ordförande Eva Guovelin.
Mona Sahlin underströk att hela arbetarrörelsen nu måste påbörja ett mycket allvarligt samtal. Hon berättade om den kriskommission som partiet tillsatt och vädjade till de samlade fackföreningsledarna om att verkligen anstränga sig för att göra en djupare eftervalsanalys den här gången.
– Jag har inte alla svaren. Men jag vill tillsammans med er inleda en allvarlig diskussion, sade hon och påpekade att om var och en låter det han eller hon alltid har tyckt bli förklaringen till valförlusten så blir det inte mycket till analys.
Hur framtidens fördelningspolitik ska se ut tror hon själv är avgörande för att återställa partiets styrka.
– Vi ska tala om hur nya jobb skapas. Men vi måste också prata om hur det är på arbetsplatsen. Allt fler har otrygga anställningar, inte minst unga. På många jobb har trycket ökat på löntagarna. Den här försämrade arbetsmiljön drabbar många, men framför allt kvinnor.
S klarade sig bra bland de unga väljarna och bland de äldre, det är i den stora gruppen däremellan och framför allt bland tjänstemännen som de största förlusterna gjorts.
Livs Hans-Olof Nilsson kommenterar diskussionen på repskapet:
– Partiet måste återta sin naturliga roll som den samlande kraften både för de som arbetar, de sjuka och de arbetslösa. Oavsett om de betraktar sig själva som arbetare eller medelklass måste de känna att S har en vision om ett bättre samhälle. Då blir vi åter ett parti på 40 procent.
Även han understryker vikten av en grundlig valanalys, en ”reboot” för arbetarrörelsen som han kallar det.
– Snabba analyser som utmynnar i att hitta syndabockar för valförlusten kommer bara att leda till nya förluster.