[Ur nummer: 11/2010] Verkstadsföretaget Alfa Laval håller enligt Dagens Industri på att bli en stor aktör inom den industri som omvandlar sojaolja till biodiesel.

Det är i Argentina och Brasilien som sojan blivit en stor industriell gröda. Huvuddelen av skörden går fortfarande till djurfoder i form av sojamjöl och till sojaolja som används i livsmedel. Men efterfrågan på biodiesel ökar i Argentina och Brasilien och det är en följd av att lagar införts som kräver inblandning av biodiesel i den vanliga.

Alfa Laval har tagit fram en utrustning som används för att rena sojaoljan. Den går att använda både för att göra matolja och dieselolja. Det är det senare som efterfrågas och utrustningen för att producera biobränsle har blivit en växande svensk exportvara.

Livsmedelsarbetarnas internationella federation, IUL, har under flera år pekat på faran med att använda matgrödor för att göra drivmedel till bilar, när inte tillgången på mat och jobb är säkrad. IULs regionalkontor i Latinamerika har riktat kritik mot den industriella sojaodlingen som ger upphov till monokulturer, konkurrerar ut andra grödor och står i vägen för den omfördelning av jord som är nödvändigt för att landsbygden ska kunna utvecklas. Småbönder och lantarbetare behöver odla jorden för att försörja sig.